Bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia

2014 16 października, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia informuje o rekrutacji na bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia w ramach projektu systemowego pn. „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” współfinansowanego z EFS w ramach POKL, Działanie 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

http://www.oil.lublin.pl/news/397.html