Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 25 czerwca 2014 r.

2014 7 października, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

25 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na spotkaniu dr Jacek Barańskie przedstawił relacje z posiedzenia KS NRL z dnia 5 czerwca 2014 r. podczas którego podjęto stanowiska w sprawie:
• uznania za niezasadne kierowanie do lekarza specjalisty przez lekarza dentystę
• wniesienia o zmniejszenie limitów przyjęć na kierunki lekarsko – dentystyczne
Przewodniczący KS ORL przedstawił prośbę nadesłaną z KS NRL dot. przesłania informacji w sprawie kontraktowania z NFZ na rok 2014- termin zgłaszania nieprawidłowości związanych z kontraktowaniem przez NFZ na rok 2014 i lata następne do dnia 8 lipca 2014 r.
Na spotkaniu podjęta została dyskusja dotycząca kontraktowania świadczeń stomatologicznych przez LOW NFZ  z propozycją zapytań i wniosków do LOW NFZ przedstawionych przez dr Remigiusza Cabana:
• Dlaczego LOW NFZ ogłosił konkurs – postępowanie uzupełniające na świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia na obszar województwa lubelskiego nie dokonując terytorialnego zmonitorowania zapotrzebowania i gotowości ze strony świadczeniodawców.
• W ramach postępowania uzupełniającego na świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, które jest zakresem priorytetowym warto skorzystać z możliwości kontraktowania ½ etatu przeliczeniowego i zwiększyć dostępność do tych świadczeń poprzez kontraktowanie możliwie dużej ilości miejsc ich wykonywania.