Odpowiedź Pana Dyrektora LOW NFZ w sprawie aneksów planów rzeczowo-finansowych na 2024 rok

2023 12 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Realizacja 5. punktu „siódemki NIL”

2023 1 września, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Dzięki staraniom całego samorządu lekarskiego, a w szczególności Komisji Stomatologicznej Naczelnej Izby Lekarskiej udało się wyegzekwować od Ministerstwa Zdrowia 140 mln zł na nadwykonania stomatologiczne – jest to zrealizowanie jednego z punktów siódemki NIL. https://nil.org.pl/aktualnosci/8186-realizacja-5-punktu-siodemki-nil-minimum-140-mln-na-nadwykonania-w-stomatologii

Konferencja: „Nowoczesna stomatologia w aspekcie trudnych przypadków w gabinecie stomatologicznym”

2023 15 czerwca, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

Komisja Stomatologiczna ORL w Lublinie zaprasza serdecznie na konferencje naukowo-szkoleniową pt.: „Nowoczesna stomatologia w aspekcie trudnych przypadków w gabinecie stomatologicznym„, która obędzie się 6 października 2023 r. w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym Etiuda w Lublinie, ul. Nałęczowska, Szerokie 123.

Za udział w konferencji uczestnikom przysługuje 7 punktów edukacyjnych, zapisy do 26 września br.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 81 5360487 lub e-mailowo: kursy@oil.lublin.pl

Rejestracja oraz program: https://kkm.oil.lublin.pl/kursy/

Serdecznie zapraszamy

Notatka ze spotkania przedstawicieli KS ORL w Lublinie z dyrekcją LOW NFZ

2023 11 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dniu 11 .05.2023 w siedzibie LOW NFZ w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli KS ORL w Lublinie w składzie Wiceprezes LIL dr Dariusz Samborski i Przewodnicząca KS ORL dr Agnieszka Surdyka z dyrekcją LOW NFZ . LOW NFZ reprezentowali Dyrektor Paweł Piróg , z-ca Dyrektora pani Dagmara Marczewska oraz Naczelnik pani Marzena Dziedzic.
Tematem spotkania było rozliczanie świadczeniodawców w związku z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 60/2023/DSOZ z dnia 05.04 .2023.
Obawy KS ORL w Lublinie były podyktowane generowaniem się rachunków do limitów wynikających z dwóch zakresów (pakietowe i proceduralne) a nie do całkowitej wartości zakontraktowanej.
Pan Dyrektor zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań (nawet kosztem przesunięć z miesiąca czerwca) aby rachunki świadczeniodawców generowały się do całkowitej kwoty zobowiązania . Po miesiącu zostanie przeprowadzona analiza (na wniosek świadczeniodawcy w przypadku niepełnego rachunku oraz odgórna dla wszystkich podmiotów) mająca na celu urealnienie wykonywanych świadczeń pakietowych i proceduralnych .
Kolejnym poruszonym tematem była kwestia zwiększonego etatu przeliczeniowego, który jest w gestii dyrektora oddziału.
Zostaliśmy zapewnieni, że gdy tylko pieniądze przeznaczone na ten projekt wpłyną do oddziału zostaną etaty odpowiednio zwiększone po analizie wykonań.