Uchwała NRL w sprawie wysokości składki członkowskiej

2022 23 listopada, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Za nami dyskusja o konieczności podwyższenia składki członkowskiej. Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie głosowała za podwyższeniem składki członkowskiej do kwoty maksymalnie 100 zł.


Natomiast podczas posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej demokratyczną decyzją lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski postanowiono, że:


OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. miesięczna składka wyniesie
120 zł – w swojej podstawowej formie.
• Dla lekarza stażysty będzie to połowa kwoty – 60zł
• A całkowicie zwolnieni z opłacania składki członkowskiej będą lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70 lat.


Zadania samorządu lekarskiego mają szeroki zakres, zasadnicza część z nich, takich jak prowadzenie rejestrów, funkcjonowanie sądu lekarskiego czy pionu odpowiedzialności zawodowej przejęliśmy od administracji państwowej. Koszty tej działalności nie są w pełni refundowane przez Skarb Państwa i leżą po stronie Okręgowych Izb Lekarskich.
Link do uchwały NRL
Uchwała NRL