Petycja lekarzy dentystów

2020 15 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Petycja w sprawie współczynników dla wszystkich zakresów świadczeń. Petycja przygotowana przez Komisję Stomatologiczna NRL: https://ankiety.hipokrates.org/index.php/986993?lang=pl

Stanowiska NFZ z dnia 17 kwietnia 2020 r.

2020 12 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Stanowiska NFZ z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie uproszczonego rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  Stanowiska_NFZ_20.04.2020 r.

Środki ochrony indywidualnej dla lekarzy dentystów

2020 11 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komunikat w sprawie dystrybucji środków ochrony osobistej

Najnowsze wytyczne MZ

2020 6 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Nowe zalecenia_MZ