Stanowiska NFZ z dnia 17 kwietnia 2020 r.

2020 12 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Stanowiska NFZ z dnia 17 kwiet­nia 2020 r. w spraw­ie uproszc­zonego rozlicza­nia umów o udzielanie świad­czeń opie­ki zdrowot­nej  Stanowiska_NFZ_20.04.2020 r.