Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie – 26 lutego 2014 r.

2014 14 maja, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

26 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL OIL.

Na spotkaniu przyjęto regulamin Komisji do zatwierdzenia przez Okręgową Radę Lekarską (regulamin w załączeniu), wybrano Wiceprzewodniczących Komisji – Delegatura Zamość – dr Krzysztof Lewkowicz,  – Delegatura Chełm – dr Przemysław Juszczuk oraz Sekretarza Komisji- dr Agnieszka Surdyka.

Powołano stałe zespoły problemowych:

Zespół ds. szkoleń w składzie:

Bachanek Teresa

Caban Remigiusz

Czechońska Joanna

Dubiel Paweł

Dunin-Wilczyńska Izabella

Kleinrok Janusz

Kozłowska Agata

Marzec Katarzyna

Petkowicz Beata

Różyło-Kalinowska Ingrid

Szkutnik Jacek

Wysokińska-Miszczuk Joanna

 

Zespół ds. NFZ:

Barański Jacek

Barwińska-Altmajer Franciszka

Caban Remigiusz

Flis Zbigniew

Kowalczyk-Wieliczko Maria

Lewkowicz Krzysztof

Marcyniuk Danuta

Marzec Katarzyna

Niderla Alicja

Surdyka Agnieszka

Szkutnik Jacek

Zgłoszono wniosek o podjęcie działań mających na celu przedłużenie aneksów świadczenia stomatologiczne do końca 2014 roku. Przewodniczący Komisji zobowiązał się do wystąpienia z pismem do LOW NFZ

Zaplanowano zagadnienia, którymi  ma zająć się Komisja:

– Wytyczne Sanepidu odnośnie kontroli gabinetów dentystycznych.

– Sprawozdania statystyczne.

– Ochrona danych osobowych.

– Certyfikacja gabinetów dentystycznych.