Spotkanie Zespołu ds. NFZ Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie – 8 marca 2014 r.

2014 14 maja, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Informacje ,

8 marca 2014 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. NFZ Komisji Stomatologicznej ORL LIL , w sprawie kontraktowania świadczeń stomatologicznych na rok 2014. Udział w spotkaniu wzięli: Wiceprezes OIL dr Jacek Szkutnik, Przewodniczący KS dr Jacek Barański oraz członkowie Komisji wytypowani do pracy w Zespole ds. NFZ (lista w załączeniu).

Spotkanie poświęcone było konieczności wypracowania wytycznych dot. kontraktowania z LOW NFZ na świadczenia stomatologiczne. W oparciu o §8 pkt. 2  Zarządzenia Nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne  członkowie Zespołu doszli do porozumienia w zakresie zmniejszenia etatu przeliczeniowego w poszczególnych rodzajach świadczeń oraz podwyższenia wyceny za punkt:

  1. świadczenia ogólnostomatologiczne – dwa warianty:

– etat 10 000 punktów – 1,15 pln za punkt

– etat 12 000 punktów – 1,05 pln za punkt

  1. świadczenia dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – dwa warianty:

– etat 12 000 punktów – 1,05 za punkt – warunkiem jest kontraktowanie ½ etatu

– etat 7000 – 1,15 pln za punkt

  1. świadczenia protetyki stomatologicznej:

– etat 15 000 punktów – 1,4 pln za punkt

  1. świadczenia z ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia;

– etat 15 000 punktów – 1,4 pln. za punkt

  1. świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii:

– etat 15 000 punktów – 1,3 pln. za punkt

Mając na uwadze fakt dużego zainteresowania kontraktami ogólnostomatologicznymi Komisja Stomatologiczna stanęła na stanowisku obniżenia etatu przeliczeniowego, aby jak największa grupa lekarzy dentystów LIL mogła uzyskać kontrakt z LOW NFZ.film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017 trailer

Podobnie biorąc pod uwagę środki finansowe przeznaczone przez LOW NFZ na kontraktowanie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia Zespół ds. NFZ podjął wszelkie starania aby zabezpieczyć miejsca udzielania tych świadczeń (główne ośrodki nauczania i wychowania) na poziomie lat ubiegłych.

Spotkanie zakończyło się decyzją o potrzebie pilnego spotkania Wiceprezesa LIL Jacka Szkutnika oraz Przewodniczącego KS ORL Jacka Barańskiego z przedstawicielami LOW NFZ celem przedstawienia postulatów i stanowiska Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie w sprawie kontraktowania na rok 2014.