Zarządzenie Prezesa NFZ nr 60/2023/DSOZ

2023 11 kwietnia, Monika Macyra | kategoria ,

Puls Medycyny: Po opracowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Naczelną Radę Lekarską wstępnych założeń dotyczących finansowania wybranych świadczeń stomatologicznych, ostateczną wycenę pakietów opracowała AOTMiT, we współpracy z ekspertami oraz przedstawicielami środowiska medycznego. Nowa wycena niektórych świadczeń stomatologii zachowawczej jest związana m.in. ze zmianą listy materiałów stomatologicznych. https://pulsmedycyny.pl/wazne-zmiany-w-finansowaniu-stomatologii-nfz-wprowadza-pakiety-swiadczen-i-nowe-wyceny-1182114

Polityka Zdrowotna: Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego. Zaktualizowany dokument uwzględnia poprawę wyceny wybranych świadczeń. (…) Wstępne założenia dotyczące finansowania wybranych stomatologicznych świadczeń gwarantowanych pakietami zostały opracowane przez NFZ i Naczelną Radę Lekarską, a ostateczną wycenę pakietów wraz z charakterystyką opracowała agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. https://politykazdrowotna.com/artykul/zmiana-w-finansowaniu/980847

Infodent24.pl: Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie nowych wycen w stomatologii obowiązuje w rozliczeniach z płatnikiem od 1 kwietnia Główne zmiany dotyczą procedur chirurgii stomatologicznej i periodontologii. NFZ zapowiada stopniowe zwiększanie wycen pozostałych obszarów stomatologii Wyższe wyceny będą kosztować NFZ dodatkowo ok. 410 mln zł rocznie Następne korekty wycen dotyczyć będą protetyki – informuje Paweł Barucha wiceprezes NRL. Wzrost wycen nie daje komfortu świadczeniodawcom realizującym kontrakt z NFZ – ocenia dr n. med. Dariusz Paluszek wiceprezes ORL w Warszawie. https://www.infodent24.pl/newsdentpost/nfz-lepiej-wycenil-prace-dentystow-czy-na-nowym-cenniku-skorzystaja-takze-pacjenci,122843.html