Szkolenie specjalizacyjne

2022 29 września, Monika Macyra | kategoria ,

Puls Medycyny: Osoby, które po otrzymaniu wyniku LEK/LDEK uzyskanego w sesji jesiennej 2022 r. będą chciały zmienić wynik tych egzaminów na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, jako dokument potwierdzający mogą wykorzystać zrzut ekranu z SMK – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. https://pulsmedycyny.pl/wazny-komunikat-mz-dla-osob-skladajacych-wnioski-o-rozpoczecie-specjalizacji-1164847