Rada Ekspertów NIL

2022 7 września, Monika Macyra | kategoria ,

Podyplomie.pl: Naczelna Izba Lekarska będzie zabierała głos w ważnych dla lekarzy sprawach ustami wybitnych ekspertów. 21 wybitnych osobowości świata medycznego zostało powołanych do nowego ciała – Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej, by wspierać ją merytorycznie. Będą oni zajmowali stanowisko w sprawach dotyczących systemu ochrony zdrowia oraz propagowali aktualną wiedzę medyczną. https://podyplomie.pl/aktualnosci/08417,21-ekspertow-murem-za-lekarzami-i-wiedza-medyczna