Rada ds. Rozwoju Stomatologii przy MZ

2022 7 września, Monika Macyra | kategoria ,

Dentonet.pl: Lek. dent. Paweł Barucha, wiceprezes NRL i przewodniczący komisji stomatologicznej NRL, został przewodniczącym rady ds. rozwoju stomatologii powołanej kilka dni temu przez ministra zdrowia.

Minister zdrowia powołał radę do spraw rozwoju stomatologii. Jej członkami będą m.in. konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach stomatologii, przedstawiciele NRL, NFZ-u i ministerstwa zdrowia. Do zadań rady będzie należało m.in. proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie kształcenia lekarzy dentystów, rozwoju zawodowego oraz wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Utworzenie rady było jednym z postulatów samorządu lekarskiego, związanym z koniecznością wzmocnienia głosu lekarzy dentystów podczas planowania i organizowania systemu opieki stomatologicznej w Polsce. Przewodniczącym rady będzie wskazany przez prezydium NRL wiceprezes Paweł Barucha – lekarz dentysta i przewodniczący komisji stomatologicznej NRL. – Problemy, z jakimi mierzy się stomatologia, która jest obecnie prawie w całości poza publiczną ochroną zdrowia, powinny być rozwiązywane w ścisłej współpracy z przedstawicielami lekarzy dentystów, znającymi realia od środka. Stomatologia musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami, więc bezpośredni dialog organizatorów systemu z jego uczestnikami jest niezmiernie ważny. Liczę na dobrą współpracę – powiedział Paweł Barucha. https://dentonet.pl/pawel-barucha-na-czele-rady-ds-rozwoju-stomatologii/