2022 21 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,