Absolutorium 2022

2022 29 listopada, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Gratulujemy ukończenia studiów, jednocześnie witamy Koleżanki i Kolegów – absolwentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wśród Członków Lubelskiej Izby Lekarskiej