Bezpłatne stomatologiczne konferencje naukowe

2021 19 sierpnia, Administrator | kategoria Informacje ,

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi bezpłatnymi konferencjami.

Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

zapraszają, Koleżanki i Kolegów, Lekarzy Dentystów (z całej Polski), na

I KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ STOMATOLOGII GERIATRYCZNEJ – online

25 września 2021 r.; 6 pkt. edukacyjnych; bezpłatna

W programie Konferencji pojawiły się nazwiska wybitnych ekspertów z całej Polski i z Włoch.

Zaprezentują Oni najnowsze doniesienia z zakresu gerostomatologii:

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Barbara Kochańska prof. GUMed
 • prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek
 • prof. dr hab. Renata Chałas
 • prof. dr hab. Teresa Bachanek
 • prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
 • prof. dr hab. Mariusz Lipski

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy w linku: https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=345

PROGRAM KONFERENCJI

 • 9.00-9.10 Otwarcie konferencji – Prezes PTSG Barbara Kochańska, Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie dr Dariusz Paluszek
 • 9.10-9.20 „Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej – cele i zadania” – Prezes PTSG, prof. uczelni dr hab. Barbara Kochańska (GUMed)

Sesja I

 • 9.20-9.50 „Wyzwania gerostomatologii w Polsce w świetle aktualnych danych epidemiologicznych” – Wiceprezes PTSG, prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek (WUM)
 • 9.50-10.20 „Przegląd standardów stomatologicznej opieki senioralnej” – Dr hab. n. med. Magdalena Nowosielska (UMB)
 • 10.20-10.50 „Pacjent w starszym i podeszłym wieku w gabinecie stomatologicznym – najczęściej występujące zagrożenia zdrowotne” – Prof. uczelni dr hab. Barbara Kochańska, dr n. med. Justyna Barwińska-Płużyńska (GUMed)
 • 10.50-11.05 Przerwa

Sesja II

 • 11.05-11.35 “Jak leczyć pacjentów geriatrycznych z natychmiastowym obciążeniem w pojedynczych i złożonych przypadkach implantów” – Prof. Michele Antonio Lopez MD, MS (Catholic University of the Sacred Heart of Rome and the Campus Biomedico University Hospital of Rome)
 • 11.35-12.05 “Regeneracja wyrostka zębodołowego: minimalnie inwazyjne podejście bezpłatowe u pacjentów geriatrycznych z grup ryzyzka” – Adj. Prof. Pier Carmine Passarelli DDS, MS (Catholic University of the Sacred Heart of Rome and the Campus Biomedico University Hospital of Rome)
 • 12.05-12.35 „Wybrane problemy leczenia endodontycznego pacjenta geriatrycznego” – Prof. dr hab. Mariusz Lipski (PUM)
 • 12.35-13.05 “Jak rozpoznać kanały sklerotyczne u pacjentów geriatrycznych” – Prof. Nicola Grande (Catholic University of the Sacred Heart of Rome, Cattedra di Endodonzia)
 • 13.05-13.30 Przerwa

Sesja III

 • 13.30-14.00 „Terapia antyresorpcyjna stosowana u pacjentów w starszym i podeszłym wieku a leczenie stomatologiczne” – lek. dent. Hanna Sobczak (GUMed)
 • 14.00-14.30 „Przygotowanie stomatologiczne pacjenta w podeszłym wieku do chemioterapii przeciwnowotworowej” – dr n. med. Agnieszka Bogusławska-Kapała (WUM)
 • 15.00-15.30 „Podejście periodontologiczne do pacjentów po 60. roku życia” – Prof. Andrea Pilloni MD, DDS ,MS (University of Roma “Sapienza”, Chairman Section of Periodontology)
 • 14.30-15.00 „Uśmiech dziąsłowy: od diagnozy do ortodontycznego i interdyscyplinarnego planu leczenia” – Prof. Paolo Manzo DDS, MS, PhD (Universitá di Ferrara, Reparto di ortodonzia, Via Borsari 46, 44-121 Ferrara, Italia)
 • 15.30-16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod wskazanym linkiem: link do formularza

Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Epidemiologii i Prewencji Nowotworów oraz Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

zapraszają 09.10.21 r. na część 1 konferencji:

ROLA LEKARZA DENTYSTY W PROFILAKTYCE I WCZESNYM WYKRYWANIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI ORAZ OPIECE STOMATOLOGICZNEJ NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM PRZED, W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM.

Celem Konferencji jest zwiększenie czujności onkologicznej w zakresie nowotworów głowy i szyi lekarzy dentystów, przekazanie praktycznych informacji związanych z leczeniem w zakresie stomatologii zachowawczej i protetyki u pacjentów onkologicznych oraz dyskusja na temat efektywnej współpracy pomiędzy lekarzami onkologami a lekarzami dentystami.

PROGRAM KURSU: bezpłatny, online, 4 pkt. edukacyjne

 • 10.00-10.10 Nowotwory głowy i szyi – stan obecny – dr hab. n. med. Marta Mańczuk, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
 • 10.10-10.25 Dowody naukowe na skuteczność profilaktyki nowotworów w gabinecie lekarza dentysty – dr Mark Parascandola, National Cancer Institute, USA. Wykład w języku angielskim z napisami w języku polskim
 • 10.25-11.25 Opieka stomatologiczna nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu choroby nowotworowej – wprowadzenie – lek. med. Jakub Zwoliński, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
 • 11.25-11.40 Aspekty prawne i organizacyjne – zakres możliwości postępowania lekarza dentysty – dr n. med. Dariusz Paluszek, Komisja ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Okręgowa Izba Lekarska
 • 11.40-12.15 Komunikacja z pacjentem z podejrzeniem choroby nowotworowej – dr Mariola Kosowicz, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
 • 12.15-12.35 Minimalna interwencja antynikotynowa na fotelu stomatologicznym – Magdalena Cedzyńska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
 • 12.35-14.00 Dyskusja moderowana

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem: link do formularza

Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

16.10.21 r. odbędzie się część 2 konferencji:

ROLA LEKARZA DENTYSTY W PROFILAKTYCE I WCZESNYM WYKRYWANIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI ORAZ OPIECE STOMATOLOGICZNEJ NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM PRZED, W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM.

Celem konferencji jest zwiększenie czujności onkologicznej w zakresie nowotworów głowy i szyi lekarzy dentystów, przekazanie praktycznych informacji związanych z leczeniem w zakresie stomatologii zachowawczej i protetyki u pacjentów onkologicznych oraz dyskusja na temat efektywnej współpracy pomiędzy lekarzami onkologami a lekarzami dentystami.

PROGRAM KURSU: bezpłatny, online, 6 pkt. edukacyjnych

 • 10.00-11.00 Leczenie zachowawcze i endodontyczne pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym – dr n. med. Anna Cybulska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 11.00-12.00 Leczenie chirurgiczne pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym – lek. med. Anna Mydlak, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
 • 12.00-13.00 Protetyka u pacjentów przed, w trakcie in po leczeniu onkologicznym – dr n. med. Anna Cybulska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 13.00-13.45 Postępowanie zgodnie z wytycznymi – NCI Implementation Science Group (tbc)
 • 13.45-14.30 Higiena Jamy Ustnej Pacjenta Onkologicznego – ochrona i zapobieganie – lek.stom. Aleksandry Szczepkowskiej-Kroc
 • 14.30-16.00 Dyskusja moderowana

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem: link do formularza

Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.