Komunikat w sprawie sytuacji związanej z pandemią COVID-19

2020 12 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komisja Stomatologiczna ORL w Lublinie rekomenduje lekarzom dentystom śledzenie na bieżąco informacji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, a także Lubelskiej Izby Lekarskiej. Na stronie KS NRL  zamieszczane są łącza do profesjonalnych wytycznych dot. higieny w gabinecie stomatologicznym i algorytmu postępowania z pacjentami podejrzanymi o nosicielstwo SARS-CoV-2.