Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne 2019

2019 19 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

6–8 czer­w­ca 2019 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Białym­stoku wspól­nie z Pod­laskim Sto­warzysze­niem Stom­a­tologów w Białym­stoku zaprasza na Wiosenne Pod­lask­ie Spotka­nia Stom­a­to­log­iczne do Augus­towa. Więcej infor­ma­cji: http://www.stomatolodzy-podlasia.pl/index.php-pid=augustow2019.htm