Nowości w leczeniu stomatologicznym

2018 22 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

7-9 czerwca 2018 r. Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Stowarzyszeniem Stomatologów w Białymstoku organizuje ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową
,,Nowości w leczeniu Stomatologicznym”, która odbędzie się w Hotelu Białowieski w Białowieży ul. Generała Ateksandra Waszkiewicza 218 w ramach corocznych Wiosennych Podlaskich Spotkań Stomatologicznych.

W trakcie konferencji odbędzie się również sesja samorządowa, w której zostaną poruszone aktualne problemy związane z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń udziału są dostępne na stronie internetowej www.stomatolodzv-podlasia.pl oraz pod numerem telefonu 605 683 511.