Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 4 października 2017 r.

2017 16 października, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

4 października 2017 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Stomatologicznej, podczas którego Przewodniczący Komisji Jacek Barański przekazał informację z posiedzenia Komisji Zdrowia Senatu na temat zakupu i działalności dentobusów. Członkowie Komisji Stomatologicznej LIL negatywnie wypowiedzieli się na temat projektu wprowadzenia dentobusów, widząc problemy w systematyczności prowadzenia profilaktyki, dużych kosztów utrzymania dentobusów oraz biorąc pod uwagę fakt, że w naszym województwie nie ma problemów z dostępnością do gabinetów stomatologicznych nawet w małych miejscowościach i wsiach.

W kolejnym punkcie dr Jacek Barański odczytał projekt ustawy o zawodzie specjalisty do spraw techniki dentystycznej, która m.in. zakłada uprawnienie tej grupy zawodowej do samodzielnej pracy z pacjentem. Założenia do projektu ustawy przedstawił Leszkowi Dudzińskiemu wiceprezesowi NRL i przew. KS RL dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej. W związku z faktem, że przedstawiciele NRL oczekują na opinie i uwagi lekarzy dentystów do projektu opracowanego przez (SIiMTD) Komisja Stomatologiczna LIL negatywnie wypowiedziała się na temat w/w projektu argumentując swoje stanowisko faktem, że jest on niezgodny z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.