Zgoda pacjenta na leczenie

2017 6 lutego, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z real­iza­cją Apelu Nr 1/2016 XXXVI Okrę­gowego Zjaz­du Lekarzy Del­e­gatów Lubel­skiej Izby Lekarskiej z dnia 19 mar­ca 2016 r. poniżej zamieszcza­my odnośnik do strony KS ORL w Krakowie, na której zna­jdziecie Państ­wo w zakład­ce “Doku­men­ty” zgody pac­jen­ta na leczenie:

Zgo­da pac­jen­ta na leczenie