Projekt zarządzenia – warunki i realizacja umów – leczenie stomatologiczne

2017 2 lutego, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Komisja Stomatologiczna ORL w Lublinie informuje, że na stronie internetowej NFZ ukazał się projekt zarządzenia Prezesa NFZ – warunki i realizacja umów – leczenie stomatologiczne:

Treść projektu zarządzenia

 

Uprzejmie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z w/w projektem oraz przekazanie uwag dotyczących określenia ilości punktów w przeliczeniu na jeden etat w różnych zakresach świadczeń. Państwa opinie i sugestie są niezwykle istotne oraz zostaną uwzględnione w negocjacjach z LOW NFZ dotyczących kontraktowania na rok 2017.

Uwagi i opinie prosimy kierować na adres e-mail: komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl najpóźniej do dnia 8 lutego 2017 r.

 

Z poważaniem
Jacek Barański
Przewodniczący
Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie