Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne – kurs tylko dla lekarzy dentystów

2017 22 lutego, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Ośrodek Doskonalenia zawodowego Lekarzy NIL w Warszawie organizuje kurs pt.: „Ochrona radiologiczna pacjenta dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne – kurs tylko dla lekarzy dentystów”.

Więcej informacji: http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/szkolenia-prowadzone-przez-nil/ochrona-radiologiczna-pacjentow-dla-lekarzy-dentystow-wykonujacych-procedury-radiologiczne