Odpowiedź LOW NFZ na pismo KS ORL w Lublinie w sprawie rozliczania znieczuleń stosowanych w leczeniu stomatologicznym

2016 7 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Szanowne Koleżanki i Koledzylive streaming film Logan 2017 online

W związku z wystosowanym pismem do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przez Komisję Stomatologiczną ORL w Lublinie z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie rozliczania znieczuleń stosowanych w leczeniu stomatologicznym w ramach umów z NFZ poniżej zamieszczamy obszerny cytat z nadesłanej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie:

„…Należy zauważyć, że NFZ jako płatnik dokonuje zapłaty za wykonane znieczulenie a nie liczbę wkłuć przy zastosowaniu danego typu znieczulenia. Natomiast technikę wykonania świadczenia, liczbę wkłuć i rodzaj znieczulenia pozostawia do dyspozycji lekarza zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem. W tym miejscu należy w pełni zgodzić się z cytowaną przez Panów opinią Konsultanta w dziedzinie chirurgi stomatologicznej cyt.: jedno znieczulenie nasiękowe dotyczy jednego zęba.
Natomiast kwestionowanie przez Panów zasadności wykazywania do sfinansowania jednego znieczulenia przewodowego przy znieczuleniu zębów sąsiadujących np. 36, 37 a wykazywania dla każdego zęba odrębnego znieczulenia przewodowego podważa mechanizm i skutki działania takiego znieczulenia.
Fundusz nie odnosi się do zasadności merytorycznej wykonywania usługi medycznej jako procesu leczniczego, który dokonał się względem pacjenta i jego stanu zdrowia. Zajmuje się natomiast sprawdzaniem zasadności i celowości sprawozdania usługi medycznej i sfinansowania jej w określony sposób ze środków publicznych.
Przedstawiając świadczeniodawcom dane będące przedmiotem analizy, Fundusz na nich pozostawił odpowiedzialność w zakresie weryfikacji czy dane sprawozdane są zgodne ze stanem faktycznym oraz postępowaniem medycznym czy stanowią nieprawidłowość/pomyłkę w sprawozdawczości. Fundusz nie posiadając wglądu do dokumentacji medycznej nie podjął się wskazania, że udostępnione świadczenia są nieprawidłowościami. Fundusz posiada kompetencje w zakresie weryfikacji danych ze stanem faktycznym poprzez przeprowadzenie czynności kontrolnych świadczeniodawcy i niewątpliwie z tego prawa skorzysta po zakończeniu procesu weryfikacji znieczuleń przez świadczeniodawców.Do świadczeniodawców należy ewentualna ocena sprawozdanych świadczeń a w przypadku stwierdzenia pomyłek lub nieprawidłowości dokonanie korekt…”