Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 16 grudnia 2015 r.

2016 22 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

16 grudnia 2015 r. członkowie Komisji spotkali się po raz ostatni w starym roku. Spotkanie pomimo świątecznego charakteru poświęcone było tematom branżowym, takim jak:
– sprawozdanie z posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL
– zmiany w przyjęciu na specjalizacji z chirurgi szczękowo – twarzowej
– szkolenie w zakresie rtg stomatologicznego
– testy stomatologicznego
– skrócenie staży poza stomatologicznych
– wyłączenie usług stomatologicznych z kolejek NFZ stomatologicznych
– apel o zwiększenie finansowania stomatologii przez NFZ
– Apel Nr 6 w sprawie poszanowania odrębności zawodu lekarza dentysty
– dyskusja na temat wyboru do NRL i podziału środków finansowych

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczony został na 20 stycznia 2016 r.