Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 24 lutego 2016 r.

2016 22 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

24 lutego 2016 r.  miało miejsce posiedzenie Komisji Stomatologicznej. Tematy wiodące poruszone na spotkaniu:
relacja dr Jacka Barańskiego ze spotkania KS NRL w Kołobrzegu:
a)
stanowisko Naczelnej Komisji Stomatologicznej w sprawie zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego odnośnie postępowania z resztkami amalgamatu, które przewiduje do 01.01.2019 r. obowiązek stosowania amalgamatu kapsułkowanego oraz wyposażenie gabinetów w separatory amalgamatu. Komisja Stomatologiczna poparła stosowanie amalgamatu kapsułkowanego, zaś przeciwstawiła się obowiązkowi wyposażenia gabinetów w w/w separatory, gdyż naraziłoby to lekarzy na dodatkowe koszty nie podnosząc w żaden sposób jakości usług
b) Apel Naczelnej Komisji Stomatologicznej o poprawę systemu opieki stomatologicznej nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo i fizycznie
– dr Danuta Marcyniuk zaapelowała o podjęcie tematu m.in. wymogów sanepidu – oraz zasad prowadzenia kontroli
– dr Agnieszka Surdyka zwróciła uwagę na bezcelowość ogłaszania konkursu na świadczenia stomatologiczne grup wysokiego ryzyka chorób zakaźnych w tym chorych na AIDS

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 13 kwietnia 2016 r.

 

 

film The Shack 2017 download