Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 listopada 2015 r.

2015 25 listopada, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

18 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie. Tematy poruszone podczas spotkania:
– relacja ze spotkania Zespołu ds. Kształcenia
– brak wyceny kosztów kształcenia lekarzy rezydentów, co skutkuje zmniejszeniem liczby osób specjalizujących się
– potrzeba zwiększenia większej uwagi na zakres wiedzy, praktyki i  podwyższeniu poziomu kształcenia w trakcie studiów
– sprawozdanie ze spotkania z Głównym Inspektorem Sanitarnym w sprawie wymagań jakie stawiane są lekarzom dentystom obsługującym i posiadającym aparaty rtg.

Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na dzień 16 grudnia 2015 r.