Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 14 października 2015 r.

2015 18 października, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

14 października 2015 r.  miało miejsce posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie, na którym Przewodniczący dr Jacek Barański oraz Członek Komisji Maciej Tomczykowski przedstawili sprawozdanie z uczestnictwa w VI Łódzkich Spotkaniach Stomatologicznych.
W związku z narastającymi problemami związanymi z wymaganymi zgodami na leczenie stomatologiczne oraz brakiem prawnych rozwiązań, podjęto jednogłośnie decyzję o zacieśnieniu współpracy z prawnikami w celu zapewnienia ochrony poprzez przygotowanie odpowiednich zapisów w projektach  ustaw jasno określających reguły zgody dorozumianej w przypadku zabiegów mało inwazyjnych oraz opracowania wzorów zgód na leczenie.
Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie podjęła uchwałę z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, która dotyczy dofinansowania udziału w konferencjach oraz zjazdach regionalnych i krajowych organizowanych przez towarzystwa naukowe w formie zwrotu poniesionych kosztów do kwoty 300 zł. brutto w roku kalendarzowym na podstawie złożonego wniosku. Wniosek znajduje się na stronie internetowej Lubelskiej Izby Lekarskiej: wniosek o dofinansowanie konferencji/zjazdu towarzystwa naukowego