Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 16 września 2015 r.

2015 20 sierpnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

16 września 2015 r. miało miejsce pierwsze po wakacjach posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Tematy poruszane podczas obrad Komisji to między innymi:
– relacja dr Agnieszki Surdyki ze spotkania środowiska medycznego z Ministrem Zdrowia oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie
– dyskusja dotycząca prawnie wymaganych zgód na leczenie stomatologiczne (inwazyjne i nieinwazyjne) oraz możliwości odstąpienia od w/w zgód.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczony został na dzień 14 października 2015 r.