Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 3 grudnia 2014 r.

2015 12 stycznia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

 3 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Na spotkaniu Przewodniczący KS dr Jacek Barański przedstawił relację ze spotkania członków KS NRL z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem m.in. w sprawie szkolnych gabinetów dentystycznych oraz zwiększenia liczby miejsc rezydenckich w dziedzinie pedodoncji.

Kolejny temat posiedzenia to sprawozdanie dr Jacka Barańskiego ze spotkania z dnia 27 listopada 2014 r. w Ministerstwie Zdrowia w sprawie uproszczenia procedur dla lekarzy stomatologów obsługujących aparaty rtg, m.in. w zakresie: zmniejszenia częstotliwości wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych, dopuszczenia do pracy jezdnych aparatów rtg, opracowania systemu jakości, szkoleń obowiązujących lekarzy dentystów obsługujących aparaty rtg.

Ważnym tematem była również organizacja doskonalenia zawodowego dla lekarzy dentystów w roku 2015. Dr Remigiusz Caban przedstawił temat szkoleń dla lekarzy dentystów z zakresu budowania relacji lekarza dentysty z pacjentem. Natomiast dr Jacek Barański zaproponował powrót do corocznych spotkań stomatologicznych w Kazimierzu Dolnym wzorem innych izb lekarskich.live streaming film online

Datę kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 14 stycznia 2015 r.