Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie – 14 maja 2014 r.

2014 4 czerwca, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

14 maja 2014 odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie

Na spotkaniu dokonano uzupełnienia składu Zespołu ds. Szkoleń oraz wybrano Przewodniczącego zespołu. Wpłynęły dwie kandydatury Remigiusz Cabana i Beaty Petkowicz.  Przewodniczącym został wybrany dr Remigiusz Caban.

Z inicjatywy dr Jacka Barańskiego zaplanowano zaproszenie przedstawicieli LOW NFZ na posiedzenie Komisji. Tematem spotkania byłoby kontraktowanie świadczeń stomatologicznych na rok 2014 i lata następne, kwestia wyceny punktu przeliczeniowego, oraz wykaz procedur w poszczególnych zakresach świadczeń  i ich interpretacja w realizacji świadczeń.