Zarządzenie Prezesa NFZ nr 60/2023/DSOZ

2023 11 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

5 kwietnia 2023 r. zostało ogłoszone Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne z datą realizacji od 1 kwietnia br.

KS NRL wymogła pojawienie w/w Zarządzenia w związku z zaktualizowanym dokumentem uwzględniającym poprawę wyceny wybranych świadczeń, nie miała jednak wpływu na datę jego wprowadzenia, w związku z tym w dniu 6 kwietnia br. W-ce Prezes Dariusz Samborski zwrócił się z prośbą o jak najszybsze aneksowanie dotychczasowych umów (w celu zminimalizowania konieczności wprowadzenia zmian w sprawozdawczości) w rozmowie telefonicznej otrzymał zapewnienie przedstawiciela LOW NFZ, że dołożą wszelkich starań aby jak najszybciej przygotować aneksy dla lubelskich świadczeniobiorców.

Doradca ADR

2023 23 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Ustanowienie doradcy ADR w praktyce lekarskiej i małym podmiocie leczniczym

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (odpadów medycznych) Biuro prawne Lubelskiej Izby Lekarskiej informuje, że obowiązek taki nie powstaje, jeżeli podmiot jest jedynie wytwórcą odpadów, a z treści umowy na utylizację wynika, że obowiązki związane z załadunkiem i nadaniem odpadów spoczywają na firmie odbierającej.

Ponadto z powyższego obowiązku zwolnione są podmioty które jednorazowo nadają odpady niebezpieczne w ilościach mniejszych niż określone w przepisach (w przypadku transportu drogowego jest to 333 kg każdorazowo)

Podobny komunikat znajduje się na stronach Komisji Stomatologicznej NIL:https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/7998-doradca-adr-potrzebny-czy-nie

Dekontaminacja wyrobów medycznych

2023 9 lutego, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

22 lutego 2023 roku odbędzie się konferencja regionalna pt: „Dekontaminacja wyrobów medycznych” w Hotelu VESARIA ul. Nowy Świat 38b 20-418 Lublin. Rozpoczęcie konferencji o godzinie 9-00, przewidywane zakończenie godzina 15:00.  Spotkanie naukowo-szkoleniowe poświęcone będzie zagadnieniom związanym z procesami  dekontaminacji wyrobów medycznych. Poruszone zostaną kwestie:

  • kwalifikacji zawodowych osób wykonujących  procesy dekontaminacji,
  • wymogi dotyczące wyposażenia jednostek, w których wykonywane są procedury dekontaminacji,
  • problemów zawodowych, interpersonalnych towarzyszących wykonywaniu zadań zawodowych,
  • utrzymania zasad bezpieczeństwa pracy

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: mnowicka@sterylizacja.org.pl z dopiskiem Konferencja Lublin

IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i prawników w szachach

2023 9 stycznia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dniach 6-8 stycznia 2023 r. odbyły się IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i prawników w szachach.

Wśród najlepszych lekarzy uczestników Mistrzostw w szachach błyskawicznych i klasyfikacji generalnej był lekarz dentysta dr Marcin Wójcicki.

Gratulujemy wyniku, pasji oraz dziękujemy za godną reprezentację.

dr Marcin Wójcicki