Konferencja naukowo — szkoleniowa 6–8 luty 2015 r.

2014 Czerwiec 25, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 23

Kon­fer­encja Naukowo – Szkole­niowa pt: „Najnowsze trendy w stom­a­tologii”, Kołobrzeg.

http://www.oil.szczecin.pl/konferencja/%3Agroup_slug/15/konferencja-naukowo-szkoleniowa-z-cyklu-najnowsze-trendy-w-stomat

Konferencja naukowo — szkoleniowa 24–26 października 2014 r

2014 Czerwiec 25, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 31

Kon­fer­encja Naukowo – Szkole­niowa Lekarzy Stom­a­tologów, Rytro 2014.

http://www.oilkrakow.org.pl/stomatolodzy/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=36

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie — 14 maja 2014 r.

2014 Czerwiec 4, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 37

14 maja 2014 odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie

Na spotka­niu doko­nano uzu­pełnienia składu Zespołu ds. Szkoleń oraz wybrano Prze­wod­niczącego zespołu. Wpłynęły dwie kandy­datury Remigiusz Cabana i Beaty Petkow­icz.  Prze­wod­niczą­cym został wybrany dr Remigiusz Caban.

więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie — 26 marca 2014 r.

2014 Maj 14, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 39

26.marca 2014r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL OIL.

Głównym tem­atem spotka­nia było kon­trak­towanie świad­czeń stom­a­to­log­icznych z NFZ na 2014 rok. Prze­wod­niczący KS dr Jacek Barański oraz Prezes dr Jacek Szkut­nik przed­staw­ili relację ze spotka­nia w LOW NFZ w sprawie kon­trak­tów na świad­czenia stom­a­to­log­iczne na rok 2014  i lata następne.

więcej

Spotkanie Zespołu ds. NFZ Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie — 8 marca 2014 r.

2014 Maj 14, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Informacje , wyświetleń: 42

8 marca 2014 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. NFZ Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL LIL , w sprawie kon­trak­towa­nia świad­czeń stom­a­to­log­icznych na rok 2014. Udział w spotka­niu wzięli: Wiceprezes OIL dr Jacek Szkut­nik, Prze­wod­niczący KS dr Jacek Barański oraz członkowie Komisji wyty­powani do pracy w Zes­pole ds. NFZ (lista w załącze­niu). więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie — 26 lutego 2014 r.

2014 Maj 14, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 30

26 lutego 2014 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL OIL.

Na spotka­niu przyjęto reg­u­lamin Komisji do zatwierdzenia przez Okrę­gową Radę Lekarską (reg­u­lamin w załącze­niu), wybrano Wiceprze­wod­niczą­cych Komisji — Del­e­gatura Zamość – dr Krzysztof Lewkow­icz,  — Del­e­gatura Chełm – dr Prze­mysław Juszczuk oraz Sekre­tarza Komisji– dr Agnieszka Sur­dyka. więcej