Zapraszamy po odbiór środków ochrony osobistej

2020 Maj 15, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 158

Komunikat w sprawie odbioru środków ochrony osobistej

Petycja lekarzy dentystów

2020 Maj 15, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 184

Petycja w sprawie współczynników dla wszystkich zakresów świadczeń. Petycja przygotowana przez Komisję Stomatologiczna NRL: https://ankiety.hipokrates.org/index.php/986993?lang=pl

Stanowiska NFZ z dnia 17 kwietnia 2020 r.

2020 Maj 12, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 148

Stanowiska NFZ z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie uproszczonego rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  Stanowiska_NFZ_20.04.2020 r.

Środki ochrony indywidualnej dla lekarzy dentystów

2020 Maj 11, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 231

Komunikat w sprawie dystrybucji środków ochrony osobistej

Najnowsze wytyczne MZ

2020 Maj 6, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 251

Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Nowe zalecenia_MZ

Powszechny dostęp do testów

2020 Kwiecień 16, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 169

Personel medyczny ma powszechny dostęp do testów na obecność SARS-CoV-2

https://nil.org.pl/aktualnosci/4699-personel-medyczny-ma-powszechny-dostep-do-testow-na-obecnosc-sars-cov-2

Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

2020 Marzec 27, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 242

Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

Wytyczne MZ-Stomatologia

2020 Marzec 27, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 368

Wytyczne MZ-Stomatologia

CoVID-19 – ustalenia z 12 marca 2020r

2020 Marzec 13, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 452

W dniu wczorajszym (12 marca 2020r.)  odbyły się konsultacje Prezesa NRL z Wiceprezesem NFZ dr Bernardem Waśko. Tematem rozmowy były warunki skorzystania przez wszystkie placówki ambulatoryjne posiadające kontrakt z NFZ z możliwości zawieszenia przyjęć. NFZ liczy się z koniecznością  zawieszenia świadczeń przed placówki ambulatoryjne.

więcej

Komunikat w sprawie sytuacji związanej z pandemią COVID-19

2020 Marzec 12, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 278

Komisja Stomatologiczna ORL w Lublinie rekomenduje lekarzom dentystom śledzenie na bieżąco informacji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, a także Lubelskiej Izby Lekarskiej. Na stronie KS NRL  zamieszczane są łącza do profesjonalnych wytycznych dot. higieny w gabinecie stomatologicznym i algorytmu postępowania z pacjentami podejrzanymi o nosicielstwo SARS-CoV-2.