Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 8 października 2014 r.

2014 Listopad 5, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 918

W dniu 08.10.2014r. odbyło się Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w w Lublinie.

Na spotkaniu Przewodniczący Komisji Dr Jacek Barański zdał relację z V Łódzkiego Spotkania Stomatologicznego oraz przedstawił tematy zaakceptowane przez KS NRL w dniu 27 września 2014 r. i przesłane do Komisji Stomatologicznej w Lublinie w dniu 03.10.2014 r.(wykaz tematów znajduje się w załączniku Nr 1). więcej

Zjazd Absolwentów Akademii Medycznej w Lublinie – Wydział Stomatologiczny, rocznik 1984

2014 Październik 16, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 977

Informujemy o obchodach 30 lecia ukończenia Akademii Medycznej w Lublinie – Wydział Stomatologiczny,

rocznik 1984.

Uroczystość odbędzie się 18 października 2014 r.

więcej

Bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia

2014 Październik 16, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 794

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia informuje o rekrutacji na bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia w ramach projektu systemowego pn. „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” współfinansowanego z EFS w ramach POKL, Działanie 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

http://www.oil.lublin.pl/news/397.html

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 25 czerwca 2014 r.

2014 Październik 7, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 880

25 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na spotkaniu dr Jacek Barańskie przedstawił relacje z posiedzenia KS NRL z dnia 5 czerwca 2014 r. podczas którego podjęto stanowiska w sprawie: więcej

Posiedzenia Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 3 września 2014 r.

2014 Wrzesień 7, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 936

3 września 2014 r. odbyło się Posiedzenia Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na posiedzeniu poruszone zostały następujące problemy: więcej

Konferencja naukowo – szkoleniowa 6-8 luty 2015 r.

2014 Czerwiec 25, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 805

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt: „Najnowsze trendy w stomatologii”, Kołobrzeg.

http://www.oil.szczecin.pl/konferencja/%3Agroup_slug/15/konferencja-naukowo-szkoleniowa-z-cyklu-najnowsze-trendy-w-stomat

Konferencja naukowo – szkoleniowa 24-26 października 2014 r

2014 Czerwiec 25, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 778

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów, Rytro 2014.

http://www.oilkrakow.org.pl/stomatolodzy/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=36

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie – 14 maja 2014 r.

2014 Czerwiec 4, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 883

14 maja 2014 odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie

Na spotkaniu dokonano uzupełnienia składu Zespołu ds. Szkoleń oraz wybrano Przewodniczącego zespołu. Wpłynęły dwie kandydatury Remigiusz Cabana i Beaty Petkowicz.  Przewodniczącym został wybrany dr Remigiusz Caban.

więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie – 26 marca 2014 r.

2014 Maj 14, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 872

26.marca 2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL OIL.

Głównym tematem spotkania było kontraktowanie świadczeń stomatologicznych z NFZ na 2014 rok. Przewodniczący KS dr Jacek Barański oraz Prezes dr Jacek Szkutnik przedstawili relację ze spotkania w LOW NFZ w sprawie kontraktów na świadczenia stomatologiczne na rok 2014  i lata następne.

więcej

Spotkanie Zespołu ds. NFZ Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie – 8 marca 2014 r.

2014 Maj 14, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Informacje , wyświetleń: 1 357

8 marca 2014 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. NFZ Komisji Stomatologicznej ORL LIL , w sprawie kontraktowania świadczeń stomatologicznych na rok 2014. Udział w spotkaniu wzięli: Wiceprezes OIL dr Jacek Szkutnik, Przewodniczący KS dr Jacek Barański oraz członkowie Komisji wytypowani do pracy w Zespole ds. NFZ (lista w załączeniu). więcej