Zgoda pacjenta na leczenie

2017 Luty 6, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 1 131

W związku z realizacją Apelu Nr 1/2016 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 19 marca 2016 r. poniżej zamieszczamy odnośnik do strony KS ORL w Krakowie, na której znajdziecie Państwo w zakładce „Dokumenty” zgody pacjenta na leczenie:

Zgoda pacjenta na leczenie

Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

2020 Marzec 27, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 40

Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

Wytyczne MZ-Stomatologia

2020 Marzec 27, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 47

Wytyczne MZ-Stomatologia

CoVID-19 – ustalenia z 12 marca 2020r

2020 Marzec 13, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 233

W dniu wczorajszym (12 marca 2020r.)  odbyły się konsultacje Prezesa NRL z Wiceprezesem NFZ dr Bernardem Waśko. Tematem rozmowy były warunki skorzystania przez wszystkie placówki ambulatoryjne posiadające kontrakt z NFZ z możliwości zawieszenia przyjęć. NFZ liczy się z koniecznością  zawieszenia świadczeń przed placówki ambulatoryjne.

więcej

Komunikat w sprawie sytuacji związanej z pandemią COVID-19

2020 Marzec 12, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 116

Komisja Stomatologiczna ORL w Lublinie rekomenduje lekarzom dentystom śledzenie na bieżąco informacji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, a także Lubelskiej Izby Lekarskiej. Na stronie KS NRL  zamieszczane są łącza do profesjonalnych wytycznych dot. higieny w gabinecie stomatologicznym i algorytmu postępowania z pacjentami podejrzanymi o nosicielstwo SARS-CoV-2.

AKCJA KOREKTA

2020 Luty 12, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 154

Koleżanki i Koledzy,
Lekarze dentyści członkowie LIL posiadający kontrakt z Lubelskim OW NFZ

Zwracam się do Państwa z prośbą o uczestnictwo we wspólnej, ogólnopolskiej akcji korekty wyceny świadczeń stomatologicznych w celu poprawy warunków naszej pracy. Tylko wspólne, skonsolidowane wystąpienie z wnioskami do NFZ ma szansę na nawiązanie rozmów z Funduszem w celu  dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów.

Zgodnie z  uchwałą Nr 1 Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z 31 stycznia 2020 r. zwracam się do wszystkich lekarzy dentystów będących stroną umowy o wystąpienie do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z wnioskiem do NFZ o zmianę warunków umowy.

UWAGA!!!
Proszę o przesłanie wniosków
do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin) oraz kopię do Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie na adres: ul. Chmielna 4, 20-079 Lublinie.

Złożenie wniosku oznacza udzielnie  pełnomocnictwa Prezesowi ORL w Lublinie

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie https://nil.org.pl/wnioski-o-wzrost-wyceny-w-kontraktach-stm

Wniosek o zmianę warunków umowy_do pobrania

UWAGA: Wnioski będę przyjmowane do 13 marca 2020 r.

Jacek Szkutnik

Wice Prezes ORL w Lublinie
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej

Informacje MZ w sprawie e-recept

2019 Grudzień 16, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 159

MZ_pismo dotyczące wejścia w życie obowiązku stosowania e-recepty

20-22 marca 2020 r. Najnowsze Trendy w Stomatologii

2019 Grudzień 11, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 317

W dniach 20-22.03.2020 r, Komisja Stomatologiczna ORL w Szczecinie zaprasza na XXIV konferencję naukowo-szkoleniową: „Najnowsze Trendy w Stomatologii”

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny: https://trendywstomatologii.pl/

Obowiązek sprawozdawczy z codziennego przesyłania kolejek

2019 Wrzesień 25, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 195

W związku z kończącym się w dniu 30 września 2019 roku zwolnieniem z obowiązku sprawozdawczego z codziennego przesyłania kolejek ( tryb opisany w art.23 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) zachęca się stomatologów pracujących w ramach kontraktu z NFZ o ponowne składanie wniosków powołując się na problemy techniczne o możliwość raportowania kolejek w trybie cotygodniowym.

Komunikat dla lekarzy dentystów Lubelskiej Izby Lekarskiej w sprawie zasad dekontaminacji

2019 Lipiec 25, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 183

Uprzejmie informujemy, że Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie podjęła prace nad opracowaniem zasad dekontaminacji i procedur dostosowanych do potrzeb zapewnienia należytych warunków sanitarnych gabinetów stomatologicznych. Po dopracowaniu procedur i uzyskaniu odpowiednich opinii konsultantów zostaną one przekazane do Ministerstwa Zdrowia celem ujednolicenia norm w w/w zakresie i wydania stosownych ustaw zapewniających bezpieczeństwo świadczeniobiorców i dostosowanych do specyfiki pracy w gabinetach stomatologicznych. Prosimy więc o śledzenie etapów prac w w/w sprawie na stronie internetowej Komisji Stomatologicznej Okręgowej ORL w Lublinie.

26 czerwca 2019 r. Dekontaminacja, sterylizacja w gabinecie dentystycznym – a kontrola Sanepidu

2019 Maj 27, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 274

26 czerwca 2019 r. Lubelska Izba Lekarska zaprasza lekarzy dentystów na kurs medyczny: „Dekontaminacja, sterylizacja w gabinecie dentystycznym – a kontrola Sanepidu”.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny: Formularz rejestracyjny