Zgoda pacjenta na leczenie

2017 Luty 6, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 1 314

W związku z realizacją Apelu Nr 1/2016 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 19 marca 2016 r. poniżej zamieszczamy odnośnik do strony KS ORL w Krakowie, na której znajdziecie Państwo w zakładce „Dokumenty” zgody pacjenta na leczenie:

Zgoda pacjenta na leczenie

NOWOŚĆ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 1837)

2020 Październik 22, Administrator | kategoria Informacje , wyświetleń: 101

NOWOŚĆ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 1837)

wchodzi w życie z dniem 18 października 2020 r. z mocą od dnia 1 października 2020 roku.

Rozporządzenie dotyczy możliwości otrzymania na wniosek świadczeniodawcy (podmiotu leczniczego) 1/12 należności z kontraktu z NFZ w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od podmiotu leczniczego (a wymienionych w § 3a w/w rozporządzenia) podmiot leczniczy nie może realizować świadczeń. Co do zasady NFZ wypłaca należność tylko w sytuacji realizowania świadczeń, zaś § 3a wskazuje wyjątki. Są to przypadki, gdy przykładowo wojewoda nakłada obowiązek ograniczenia realizacji świadczeń (zamknięcia gabinetów), czy gdy zostanie wydana decyzja przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (przyczyna uzasadniająca zamknięcie gabinetu) lub też zostanie wydane odgórnie rozporządzenie.

Taka sytuacja miała miejsce na wiosnę, wówczas wydane było (obecnie utraciło moc) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 566), którym w § 10 wprowadzono ograniczenia wykonywania działalności leczniczej dotyczące m.in opieki i leczenia stomatologicznego: „pkt 4) udzielania świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) i w pkt 5) sprawowania opieki stomatologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. Poz. 1078).”

W nowym rozporządzeniu (z dnia 17.10.2020) uprawienie podmiotu leczniczego do wystąpienia z wnioskiem do NFZ o zapłatę 1/12 należności, jaką podmiot otrzymałby gdyby świadczenia realizował, jest możliwe w przypadku ograniczenia albo zaprzestania przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie np. decyzji sanepidu, wojewody czy rozporządzenia MZ lub RM dot. ograniczeń w wykonywaniu działalności leczniczej (szczegółowe przesłanki wskazane w § 3a ust. 1 w/w rozporządzenia).

Taka sytuacja może dotyczyć też gabinetów stomatologicznych mających kontrakt z NFZ.

Zapraszamy po odbiór środków ochrony osobistej

2020 Maj 15, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 194

Komunikat w sprawie odbioru środków ochrony osobistej

Petycja lekarzy dentystów

2020 Maj 15, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 282

Petycja w sprawie współczynników dla wszystkich zakresów świadczeń. Petycja przygotowana przez Komisję Stomatologiczna NRL: https://ankiety.hipokrates.org/index.php/986993?lang=pl

Stanowiska NFZ z dnia 17 kwietnia 2020 r.

2020 Maj 12, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 220

Stanowiska NFZ z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie uproszczonego rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  Stanowiska_NFZ_20.04.2020 r.

Środki ochrony indywidualnej dla lekarzy dentystów

2020 Maj 11, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 312

Komunikat w sprawie dystrybucji środków ochrony osobistej

Najnowsze wytyczne MZ

2020 Maj 6, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 349

Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Nowe zalecenia_MZ

Powszechny dostęp do testów

2020 Kwiecień 16, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 217

Personel medyczny ma powszechny dostęp do testów na obecność SARS-CoV-2

https://nil.org.pl/aktualnosci/4699-personel-medyczny-ma-powszechny-dostep-do-testow-na-obecnosc-sars-cov-2

Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

2020 Marzec 27, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 324

Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

Wytyczne MZ-Stomatologia

2020 Marzec 27, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 471

Wytyczne MZ-Stomatologia

CoVID-19 – ustalenia z 12 marca 2020r

2020 Marzec 13, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 562

W dniu wczorajszym (12 marca 2020r.)  odbyły się konsultacje Prezesa NRL z Wiceprezesem NFZ dr Bernardem Waśko. Tematem rozmowy były warunki skorzystania przez wszystkie placówki ambulatoryjne posiadające kontrakt z NFZ z możliwości zawieszenia przyjęć. NFZ liczy się z koniecznością  zawieszenia świadczeń przed placówki ambulatoryjne.

więcej